Kørsel af containere & toldklarering af gods

Import spedition af container fra 3. land

For mange importører af containere kan det være en udfordring, at få kommunikeret til Rederi – Linieagent – Told & Skat – Havnemyndigheder, modtager og vognmand rettidigt.

Vi tilbyder derfor en totalløsning, hvor importøren blot skal sende os kopi af alle dokumenter på deres forsendelse, hvorefter vi sørger for at koordinere resten af processen til godset er leveret på aftalt sted. 

- rettidig koordinering/kommunikation med involverede parter
- indfortoldning
- betaling af havnegebyrer, THC m.m.
- afstemning m.h.t. leveringstid
- slutlevering med faste vognmænd på enten chassis, med sidelastere (besima) eller trailer i hele Danmark 
- ved 3. parts intervention f.eks. toldkontrol tager vi dialogen og reviderer planerne med information til relevante parter

Hvorfor er det en god idé at outsource netop kørsel af container og de relaterede opgaver til os?

Vi kender rumlen og derfor kan vi sørge for, at de enkelte delopgaver bliver gjort i den rigtige rækkefølge og rettidigt. Unødvendige omkostninger forebygges så vidt muligt og kunden sparer tid på kommunikation. 

Sluttelig får kunden en samlet afregning med kopi af fortoldning vedhæftet og således et godt overblik.

Ønsker du en pris på de samlede modtageromkostningerne ved import af gods i container, så e-mail os ring til os (+45 76121230) eller send forespørgsel.

Kontakt

Fastlane ApS

Information

CVR Nr.: DK 26 63 78 13
Danske Bank: 46304630559804
S.W.I.F.T: DABADKKK
IBAN: DK3230004630559804

Cookiepolitik