Forsikring

Typisk udføres transport under forretningsbetingelser, der begrænser transportørens og speditørens risiko og eventuelle erstatningspligt. Her er Fastlane ApS ikke nogen undtagelse (jvf. nedenstående uddrag fra vores generelle forretningsbetingelser).

Derfor understreger vi vigtigheden af at tegne en godsforsikring inden uheld sker. Fragter man gods tit nok sker der uheld, idet vi har med mennesker, trafik og mekanik at gøre. Vi tegner gerne en transportforsikring for vore kunders gods hos en af vores samarbejdspartner - First Marine A/S.

I tvivlstilfælde er i velkommen til at bruge os til sparring. Send blot en E-mail eller ring til os.

Udrag af Fastlane ApS - Generelle Forretningsbetingelser
Alle opgaver udføres iht. Nordisk Speditørforbunds Almindelige Bestemmelser (NSAB 2000). Bestemmelserne begrænser vort ansvar for bortkomst, forringelse eller beskadigelse af gods til SDR 8,33 pr. kg og for forsinkelse op til fragtbeløbet, maksimalt SDR 50.000 for hver ordre. Ved oplagring er speditørens samlede ansvar for skade for en og samme hændelse begrænset til SDR 500.000 (§27). Særlig opmærksonhed henledes på, at krav mod speditøren forældes efter 1 år (§30), og at panteretten (§14) omfatter såvel aktuelle som tidligere krav. Krav på fragt m.v. skal honoreres uanset handelsaftalens leveringsbetingelser (§10).

Læs hele NSAB 2000-overenskomsten i PDF-format

NSAB 2000 - Danish
NSAB 2000 - English
NSAB 2000 - French
NSAB 2000 - Norsk
NSAB 2000 - Svensk
NSAB 2000 - Tysk

Overenskomsten NSAB 2000 regulerer forholdet mellem speditøren og speditørens kunde. Disse bestemmelser ikrafttrådte den 1. juni 1998, og er truffet efter forhandlinger mellem Nordisk Speditørforbund og de nordiske transportorganisationer.

Vejledende forsikringsinstruktion i PDF-format:

Instruktion Forsikring

Fremgangsmåde ved Skade

Hvis du ikke kan åbne dokumenter i PDF-filformatet kan du gratis
hente acrobat reader, ved at klikke på nedenstående link:

www.get.adobe.com

Kontakt

Fastlane ApS

 

Information

CVR Nr.: DK 26 63 78 13
Danske Bank: 46304630559804
S.W.I.F.T: DABADKKK
IBAN: DK3230004630559804