Flyttegods Møbler Private

Vi koordinerer opgaven og bistår med den viden vi har akkummuleret i virksomheden. Vores service har karakter af et samarbejde, hvor afsender og modtager er involverede i større eller mindre omfang.

Anbefalinger:

 • at man starter i god tid afklaring, planlægning og gennemførsel tager tid - rettidig omhu. 
 • at man er omhyggelig med at pakke, emballere, sikre og mærke godset. Husk, at affektionsværdi ikke kan forsikres. 
 • at man overvejer at tegne fragtforsikring gerne gennem sit eget forsikringsselskab eller via fastlane ApS - klik evt. Fragtforsikring
 • at al løsøre skal i solide flyttekasser.
 • at møbler emballeres med bobbelplast samt evt. flamingo el. pap på udsatte steder.
 • at nye møbler er emballeret i professionel transport emballage fra producenten.  
 • at alle colli skal mærkes med tydelig modtager detaljer - klik evt. Instruktion Mærkning

Krav:

 • at der altid udarbejdes en detaljeret pakkeliste med dimensioner, vægt og ca. værdier. Så vi ved hvad vi kører med. Er der tale om transport af gods til eller fra 3. land (land uden for EU) skal der altid laves en udførlig pakkeliste for at godset kan udføres i afsenderlandet og for sidenhen at indfortolde godset i modtagerlandet.
 • at godset må ikke indeholder farligt gods såsom beholdere under tryk, spray dåser, litium batterier, benzin/olie, kemikalier m.m.

Flyttegods på Paller

Mellem UK og Danmark tilbyder vi at transportere møbler og andet flyttegods fra nærmeste lovlige fortov hos afsender til nærmeste lovlige fortov hos modtager. Afsender og modtager skal selv sørge for emballering, pakning, mærkning, læsning og losning.

Anbefaling:

 • den god kassestørrelse er ca. 60 x 40 x 40 cm, idet denne kassestørrelse gør at en Euro pll (120 x 80 cm) udnyttes optimale - 4 i hvert lag. Kassestørrelsen passer også til UK pll (120 x 100 cm) - 5 i hvert lag. 

Afkaringspunkter:
Godset køres typisk i exporttrailer, hvilket vil sige, at der ikke er løftebagsmæk på traileren. Altså skal modtager og afsender.

a) enten kunne læsse/losse godset på ladet af traileren med håndkraft
b) eller vi skal hente med lille bil og løftebagsmæk
c) eller godset leveres ind/afhentes fra aftalt godsterminal 

Kan også være en kombination af ovenstående. 

Flyttegods i Container

Vi kan sende flyttegods i container over hele verdenen. 

Afklaringspunkter:
En container kan leveres på afhentnings- og leveringsadressen 

a) på chassis, hvilket vil sige er der ca. 130 cm til ladet
b) eller med kranbil (bezima/sideloader) kan stilles på jord
c) eller godset kan pakke i container på aftalt terminal 

Kan også være en kombination af ovenstående. 

Som standard har man en time til læsning og losning, hvilket normalt ikke er nok ved en flytning. Bortset fra de steder, hvor der er fritafstilling (Københavnsområdet  i DK) koster det dobbelt at køre 2 gange, altså hvis en container stilles en dag og hentes den næste. Ligeledes koster det typisk 50% ekstra at levere og hente med Besima/Sideloader.

Eksempel 1: Bruges 4 timer til læsning på chassis, betales ca. et beløb per time udover den første som er fri. evt. 400 kr. per time, alstå 1200 ekstra for 3 ventetimer. 

Eksempel 2: Bruges 3 dage til læsning på jord, betales 2 gange kørsel (ud og hjem, ud og hjem). P.g.a. den ekstra kørsel til forhøjet pris med Besima kan det koste 3000.- til 6000.- ekstra afhængig af læssesteded. 

Shippers-Own-Container
Normalt lejes en container af rederiet, men nogle vælger at flytte i en container de selv ejer - shippers-own-container. Sendes godset i shippers-own-container skal denne være CSC godkendt - klik evt.Container Godkendelse

CSC er en forkortelse for Container Safety Convention. Alle kan se på en container, om den er CSC godkendt og om certificeringen stadig gælder, idet der skal sidde en CSC-plade på containeren. 

Alle nye containere har en gyldig CSC-plade, der er gældende i 5 år efter produktionen. Efter 5 år skal containeren undersøges, typisk af et containerdepot, så CSC-pladen kan opdateres, evt. efter reparation. Den kan højest opdateres i 30 måneder per gang, og kun hvis containerens stand er i orden.

Skal containeren bruge til transport på havet  er det fornuftigt at certificeringen er gyldig nogle måneder længere end forventet ankomst til destinationen. 

Shipper Stow, Load and Count. 
Begrebet er typisk gældende for containerfragt og betyder, at afsender bære ansvaret for at:

 • godset er stuvet sikkert og korrekt
 • godset er læsset sikkert og korrekt
 • godsmængden/antallet er korrekt

Når der er læsset forsegles containeren med et unikt segl. Et ubrudt segl er således garant for at der ikke har været nogen i containeren undervejs og at godset, burde være i den forfatning afsender efterlod det. 

Kontakt

Fastlane ApS

 • Storstroemsvej 42
  6715 Esbjerg N
  Denmark
 • info@fastlane.dk
 • +45 7612 1230 (tlf)
 • +45 7612 1240 (fax)
 • 25 74 34 04 (MobilePay)

 

Information

CVR Nr.: DK 26 63 78 13
Danske Bank: 46304630559804
S.W.I.F.T: DABADKKK
IBAN: DK3230004630559804