Ofte Stillede Spørgsmål

Fortoldning

Hvornår skal der laves en fortoldning?

Når der importeres gods fra 3. land (land udenfor toldunionen EU) laves der en fortoldning efter gældende regler og procedurer fra told & skat. 

Hvornår skal der laves en eksportudførsel?

Når der eksporteres gods fra toldunionen EU til 3. land (land udenfor toldunionen EU) skal der laves en eksportudførsel efter gældende regler og procedurer fra told & skat. 

Hvad HS-Kode (Harmonized System Code) - toldtarifnummer/varekode?

Det er et nummersystem, som omfatter stort set alle varer i verdenen. Systemet anvendes af ca. 200 lande. Toldtarifnummeret  beskriver entydigt de forskellige godstyper så varestrømme kan følges og således at der opkræves korrekt told for de varer som importeres.  

Alle varer, der importeres eller eksporteres til og fra lande uden for EU, skal angives med en varekode. En varekode består af 8 (eksport) eller 10 (import) cifre.

De første 6 cifre kommer af det internationale HS-system (Harmonized System). Derfor bliver de første 6 cifre af en varekode også kaldt for en HS-kode og denne bør være den samme i hele verdenen, hvorimod de sidste 2 til 4 cifre godt kan variere fra land til land.

De næste to cifre kommer af KN (Kombineret Nomenklatur), der er EU’s varenomenklatur. KN-varekoden kombinerer den 6-cifrede HS-kode med yderligere to cifre. Den 8-cifrede varekode bruges ved eksport.

De sidste to cifre kommer af TARIC (EU’s integrerede toldtarif) og afgør bl.a., om der er toldsuspension, mulighed for toldnedsættelse eller antidumpingtold på dine importvarer. Den 10-cifrede varekode bruges ved import. I særlige tilfælde kan der desuden være tilknyttet en tillægskode i forbindelse med import.

Hvorfor er det vigtig at bruge rigtig toldtarifnummer/varekode?

Det er det fordi det er den kode som ved import er nøglen til at afgøre om der skal betales told af en pågældende vare og i givet fald hvor meget told der skal betales. 

Hvad er et EORI-nummer?

EORI-nummer er et særligt EU-nummer, som i Danmark består af CVR-/SE-nummeret med landefortegnelse som første to tegn, fx DK12345678. Når en eksportør har dette nummer, ved toldmyndighederne i de øvrige EU lande, at virksomheden er registreret som eksportør. Nummeret kan bruges, når toldformaliteter foretages i et andet EU land, end dér hvor eksportøren er hjemmehørende.

EORI er en engelsk forkortelse for Economic Operators Registration and Identification og EORI-nummeret registreres i et fælles EU-register over virksomheder, der er beskæftiget med aktiviteter i forbindelse med import og/eller eksport til/fra lande uden for EU. Formålet med EORI er at sikre, at virksomheder kan identificeres entydigt og effektivt i hele EU.

Hvornår kan man få brug for Toldoplag?

Importør får leveret et forkert parti varer som efter afklaring skal returneres til afsender i 3. land.

Importør ved ikke om køber vil være fra EU eller 3. land f.eks. sælger importør et parti varer til Norge efter afsendelse fra Indien.

Brexit bliver en realitet, hvor UK får status som 3. land og der er udfordringer med papirerne ved import af vare.

Eksport udførsel

Hvornår skal der laves en eksport udførsel?

Når der eksporteres til 3. land (land udenfor toldunionen EU)

Hvad er et MRN-nummer (Movement Reference Number)?

Unikt referencenummer for bl.a. EAD (elektronisk udførselsledsagedokument). 

Hvad er E-Export?

Online system til at anlægge eksportudførelse.

Oprindelseslandscertifikat

Hvad er et oprindelseslandcertifikat certifikat?

Et oprindelseslandcertifikat kan have mange udformninger og navne. Primært er det som navnet antyder et certifikat som dokumentere hvor en vare har oprindelse. 

Skal man have et oprindelseslandcertifikat?

Normalt er det klogt at have fordi reglerne og toldmæssige bestemmelser kan ændre sig hurtigt. Hvorvidt der er told på en vare eller om der gælder en toldpræference så varen er undtage for told er ofte afhængig af hvilket land varen har oprindelse i, hvilket så skal dokumenteres for at man kan få toldfritagelse. Herunder nogle af de oprindelseslandslandscertifikater, tolddokumenter, der hyppigst bliver brugt. 

GSP-Certifikat - General System of Preference - Form A er et speciel oprindelseslandscertifikat som primært bruges af GSP landene. Systemet udfases og det er meningen at GSP landene skal godkendes i REX Systemet og derefter de enkelte eksportører og så kan eksportørerne påtegne eksportdokumentet autorisationsnummer og oprindelsesland. Lidt som det kendes fra fakturaerklæringssystemet. 

EUR-1 Certifikat -  er et varecertifikat/tolddokument, der siker toldfritagelse i samhandlen mellem EU og nogle lande. 

ATR-Certifikat - der er gældende for handel mellem Tyrkiet og EU og er egentlig nærmere et varecertifikat/tolddokument som sikre toldfritagelse i toldunionen EU & Tyrkiet. Visse vare er dog untaget i denne union såsom kul, stål m.m.

 

 

 

Kontakt

Fastlane ApS

 

Information

CVR Nr.: DK 26 63 78 13
Danske Bank: 46304630559804
S.W.I.F.T: DABADKKK
IBAN: DK3230004630559804