Betingelser

Generelle Forretningsbetingelser

Alle opgaver udføres i henhold til Nordisk Speditørforbunds Almindelige Bestemmelser (NSAB 2000). Bestemmelserne begrænser vort ansvar for bortkomst, forringelser eller beskadigelse af gods til SDR 8,33 pr. kg og for forsinkelse op til fragtbeløbet, maksimalt SDR 50.000 for hver ordre. Ved oplagring er speditørens samlede ansvar for skade ved én og samme hændelse begrænset til SDR 500.000 (§27). Krav mod speditøren forældes efter 1 år (§30) og panteretten (§14) omfatter såvel aktuelle som tidligere krav. Krav på fragt m.v. skal honoreres uanset handelsaftalens leveringsbetingelser (§10.).

Ved synligt tab eller beskadigelse må indsigelse gøres straks ved godsets modtagelse. Ved ikke synligt tab eller beskadigelse skal indsigelse ske skriftligt inden 7 hverdage efter godsets aflevering - herved påhviler bevisbyrden varemodtager (CMR §38).

 

Varerforsikring

Vi anbefaler, der tegnes vareforsikring og gør det gerne på kundens anmodning.

 

Pris-basis

Vejtransport
1 cbm = 333 kgs
1 ldm = 1850 kgs
1 ldm = 5,5 cbm
1 Euro palle = 0,4 ldm
1 UK palle = 0,5 ldm

Luftfragt
1 cbm = 167 kgs

Maksimum i foregående rate = minimum i næstfølgende rate.

Oprunding til hele 100 kgs.

Priserne er forbeholdt fri og uhindret transport ved afhentning og levering. Ved full loads er som standard en time fri til læsning og en time fri til losning, herefter må påregnes tillæg.

Terminsforretninger i CMR-lovens forstand, hvor fragtførerens ansvarsbegrænsninger tilsidesættes, accepteres ikke.

Priserne er kun gældende for farligt gods, højt beskattede varer samt temperaturfølsomt og fordærveligt gods, når det udtrykkeligt fremgår af tilbudet el. ordren at der er tale om en af disse godstyper.

Priserne er eksklusiv moms.

Priserne er baseret på kurser og tariffer pr. dags dato og fritblivende indtil fast aftale er indgået. Der tages forbehold for ændringer i nuværende fragttillæg, samt eventuel indførelse af nye tillæg uden for vores kontrol.

Ved søfragt/luftfragt faktureres tillæg (brændstof, kurs, sikkerhed m.m.) og beløb i fremmed valuta efter gældende tariffer/kurser den dag skibet/flyet lukkes og ikke nødvendigvis efter de rater som er anvendt i tilbudet og accepteret ved ordreafgivelse.

Vi forbeholder os retten til at viderefakturere omkostninger affødt af 3. parts intervention, såsom f.eks. toldkontrol, scanning eller deraf følgende omkostninger.

 

Pakning & Mærkning

Alt gods skal være emballeret til international transport og må kunne samlastes med andet gods. Mærkning af alle kolli skal være tydelig. Ansvar for skader p.g.a. for dårlig emballage eller følgevirkninger af for dårlig mærkning ligger hos afsender eller ordregiver.

 

Bytning af paller

Bytte af EUR-paller er principielt ophørt. Pallen må betragtes som emballage og er derfor en del af handelsaftalen.

 

Betalingsbetingelser

Skal aftales.

Kontakt

Fastlane ApS

  • Storstroemsvej 42
    6715 Esbjerg N
    Denmark
  • info@fastlane.dk
  • +45 7612 1230 (tlf)
  • +45 7612 1240 (fax)

 

Information

CVR Nr.: DK 26 63 78 13
Danske Bank: 46304630559804
S.W.I.F.T: DABADKKK
IBAN: DK3230004630559804